กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ม.นเรศวร ระดมกำลังบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุโขทัย

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค แก่นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เ พื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย

     ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า จากนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งอยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยในเพื้นที่ 9 จังหวัด และหลายพื้นที่ของทางจังหวัดสุโขทัย ก็ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยสิ่งของที่ได้รับการบริจาค หลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ยา น้ำดื่ม ผ้าอนามัย ยากันยุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงมือ เทียนไข ไฟแช็ก ขนม และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยทางมหาวิทยาลัยจะได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถัดจากจังหวัดสุโขทัยจะเป็นการช่วยเหลือจังหวัดพิษณุโลก

     ด้าน นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำหรับปีนี้ จังหวัดสุโขทัยประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเขตอำเภอเมือง ในเขตตำบลบ้านกล้วย และตำบลปากแคว ซึ่งต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน  ที่ผ่านมาทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้เข้ามาจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึง วันที่ 3 ตุลาคม เป็นการข่วยเหลือเฉพาะหน้ากับผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตอำภอเมือง ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถประกอบอาหารได้ ก็ได้มีอาหารปรุงสุกไปแจกพร้อมกับน้ำดื่ม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย ทางจังหวัดเตรียมทำความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ต่อไป สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย จะเริ่มมีการสำรวจหลังจากนี้ โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     สำหรับการระดมกำลังในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ทุกธารน้ำใจที่ส่งต่อถึงผู้ประสบภัย ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน ภาคประชาชนที่มาร่วมสบทบ และนิสิตจิตอาสาทุกท่าน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุกภาคส่วน และผู้ประสบภัยทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว