กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เชิญผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการมัดย้อมและผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ

24258_01

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการมัดย้อมและผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ รับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ฝึกอบรมจำนวน 10 คน

Eco Printing basic course ท่านละ 1,000 บาท ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

Eco Printing Tie die course มัดย้อมสีธรรมชาติ ท่านละ 2,000 บาท ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2564

      ทั้ง 2 ครอส รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในคลาส) เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรโดยคุณวรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรม (Basic Eco Print) จะได้รับ

1. ผ้าคลุมไหล่ จำนวน 1 ผืน
2. ผ้าฝ้าย จำนวน 3 เมตร
3. เสื้อยืดคอกลม จำนวน 1 ตัว (เฉพาะผู้เข้าอบรม Eco Printing Tie die course เท่านั้น)
4. สูตร Mordant ที่ใช้ได้เลย ไม่ต้องปรับสูตร หรือจะนำไปปรับก็ได้ (แนะนำการปรับสูตร)
5. เทคนิคการพิมพ์ลายผ้าฝ้ายและผ้าเรยอนด้วยใบไม้จริง ได้ผลงาน ผ้าสีขาว ลายสีจากใบไม้ธรรมชาติ
6. วิธีย้อมสีใบไม้และนำมาพิมพ์ลายบนผ้าฝ้าย
7. ความรู้เกี่ยวกับใบไม้ ดอกไม้ และการวาง
8. แนะนำสารที่ใช้ในการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ
9. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานทั้งหมด
10. วิธีเก็บรักษาใบไม้
11. แนะนำร้านซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์
12. มีวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ จำหน่าย

เงื่อนไข

1.หากผู้เข้าอบรมขอยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้
2.กรณีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกการจัดฝึกอบรมโดยผู้ที่จ่ายค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
3.ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

      📣📣 แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ 🌿☘️🍀🌱 บุคคลที่เข้าร่วมฝึกอบรม ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีคจะต้องนำหลักฐานผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี ATK หรือ RT – PCT  ให้ผลเป็นลบ

ติดต่อสอบถาม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวธัญญธร จันทะวัง โทร 055-961206 หรือ 083-9946453