กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

📣📣 เชิญชวนนิสิต บุคลกากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมส่งผลงานการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
ในโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก

” NU Outfit Design Competition 2022 ดีไซน์ผ้าไทย ใส่สบาย สไตล์นิสิตมน.”   โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถสวมใส่ได้จริง และสวมใส่ได้ทุกเพศ (Unisex) จำหน่ายในราคาไม่เกิน 350 บาท

🏆ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร กว่า 15,000 บาท🏆

🔸รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000  บาท    

🔸รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000  บาท 

🔸รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000  บาท 

🔸รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

🔸รางวัลขวัญใจผ้าไทย เงินรางวัล 2,000  บาท

 

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ส่งผลงานที่ตัดเย็บเป็นเสื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 1 ตัว โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถสวมใส่ได้จริง และ สวมใส่ได้ทุกเพศ (Unisex) สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ “ดีไซน์ผ้าไทย ใส่สบาย สไตล์นิสิตมน.” สามารถจำหน่ายในราคาไม่เกิน 350 บาท ป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
3. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วยผ้าทอจากโครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผ้าที่ผลิตขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดเท่านั้น เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของผลงานการออกแบบ
4. ขนาดของแบบเสื้อนิสิตประเภทชาย-หญิง
กรณีตัดเสื้อนิสิตประเภทชาย ต้องตัดเย็บไซส์ L
– รอบคอ 18-18½ นิ้ว
– รอบอก 44-45 นิ้ว
– ไหล่กว้าง 18 นิ้ว
– ความยาวแขนสั้น 10-11 นิ้ว
– ความยาวแขนยาว 25 นิ้ว
– ความยาวเสื้อ 28 นิ้ว
กรณีตัดเสื้อนิสิตประเภทหญิง ต้องตัดเย็บไซส์ M
– รอบคอ 16-17 นิ้ว
– รอบอก 36-38 นิ้ว
– ไหล่กว้าง 15-16 นิ้ว
– ความยาวแขนสั้น 8½ – 9½ นิ้ว
– ความยาวแขนยาว 24 นิ้ว
– ความยาวเสื้อ 24-26 นิ้ว
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบผลงานของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ถึงวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) โดยต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลยืนยันผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ตามรายการ ดังนี้
     1) ข้อมูลส่วนบุคคล
     2) ภาพแบบร่างเสื้อ (Design Graving) ด้านหน้า-ด้านหลัง
     3) แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อ (Design Concept & inspiration)
     4) เทคนิคพิเศษในการตัดเย็บเสื้อ
     5) วัสดุที่ใช้ และแหล่งผลิต
7. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำส่งผลงานจริงที่ตัดเย็บเป็นเสื้อนิสิต (ชาย/หญิง) เรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–16.00 น.  ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะดำเนินการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
8. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะนำจัดแสดงโชว์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า ชั้น 1 และรับผลงานคืนหลังจากเสร็จสิ้นผลการตัดสินแล้ว 2 สัปดาห์
9. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีผู้แสดงแบบสวมใส่จริง เพื่อเดินแบบแฟชั่นโชว์ใน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
10. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครเข้าประกวดในระบบออนไลน์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และยินยอมให้นำไปใช้ หรือปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความเหมาะสม
11. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565

สมัครออนไลน์ : //forms.gle/BsKxuMYVyvVMQmLP7 click

รายละเอียดเพิ่มเติม : //bit.ly/3F7OkU6 click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.055-961207 หรือ 081-456-1164