กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เส้นทางซอยหัตถกรรมไม้มรดกโลกสุโขทัย (Otop village)

คิวอาร์โค้ดแผนที่เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวในซอยหัตถกรรมไม้มรดกโลกสุโขทัย (Otop  village)

chartclick คู่มือการใช้ระบบ QR Code Googlge maps click