กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

uttaradit    uthaithani    Tak    sukhothai    phitsanulok

             จังหวัดอุตรดิตถ์                                    จังหวัดอุทัยธานี                                          จังหวัดตาก                                       จังหวัดสุโขทัย                                       จังหวัดพิษณุโลก

                              phichit    phetchabun    nakhonsawan     kamphaengphet

                                              จังหวัดพิจิตร                                     จังหวัดเพชรบูรณ์                                    จังหวัดนครสวรรค์                                 จังหวัดกำแพงเพชร