กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

uttaradit    uthaithani    Tak    sukhothai    phitsanulok

             จังหวัดอุตรดิตถ์                                    จังหวัดอุทัยธานี                                          จังหวัดตาก                                       จังหวัดสุโขทัย                                       จังหวัดพิษณุโลก

                              phichit    phetchabun    nakhonsawan     kamphaengphet

                                              จังหวัดพิจิตร                                     จังหวัดเพชรบูรณ์                                    จังหวัดนครสวรรค์                                 จังหวัดกำแพงเพชร