กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

หอศิลป์

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถานอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภายในอาคารวิสุทธิกษัตริย์

บริเวณชั้น 1  เป็นการจัดแสดงภาพในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน

6


ชั้น 2
 
ห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จัดแสดงผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น อาทิเช่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข อ.พูน เกษจำรัส อ.ประยูร อุลุชาฏะ อ.จิตต์ จงมั่นคง อ.ถวัลย์ ดัชนี อ.กมล ทัศนาญชลี อ.ประเทือง เอมเจริญ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นายชวลิต เสริมปรุงสุข เป็นต้น

ชั้น 4 จัดแสดงในส่วนของพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วยรูปหล่อเท่าองค์จริง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญที่ระลึก ศาสตราวุธต่าง ๆ   

13

 

หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-961148  055-961202

ติดตามข่าวสาร หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ facebook