พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ผ้าทอไท-ยวน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนไท-ยวน

กระเป๋าผ้า (Tote Bag)

ทำจากผ้าทอมือจกลายกาสะลองไท-ยวน

กระเป๋าคล้องมือสไตล์ญี่ปุ่น (Knot Bag)

ทำจากผ้าทอมือจกลายกาสะลองไทยวน

กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ

ทำจากผ้าทอมือลายดอกเข็ม

กระเป๋าคาดอก

ทำจากผ้าทอมือลายข้าวหลามตัดดอกแก้ว

กระเป๋าหนีบหรือครัช (มีสายคล้อง)

ทำจากผ้าทอมือจกลายนกเรียงหมู่

กระเป๋าหนีบหรือครัช (มีสายคล้อง)

ทำจากผ้าทอมือจกลายดอกผักแว่นล้อมแก้ว

ผ้าซิ่นต๋าหมู่

มีการวางลวดลายของตาซิ่นหรือแถบสีต่างๆเป็นหมู่ๆ มีความวิจิตรเพิ่มขึ้นมาจากผ้าซิ่นสิ้ว ใช้ในโอกาสที่ค่อนข้างพิเศษจะไม่ได้สวมใส่ในชีวิตประจำวันเพราะกรรมวิธีการทอค่อนข้างซับซ้อน มีทั้งแบบจกลายและไม่จกลาย ถ้าไม่จกลายจะเรียกว่าซิ่นต๋ามะดายหรือซิ่นต๋าเลี่ยน

ผ้าจก 5 ลาย

ผ้าตีนจก 5 ลาย ประกอบด้วย 1 ชื่อลายหักนกคู่, ลายที่ 2 ชื่อลายเซียซ้อนหัก, ลายที่ 3 ชื่อลายนกคู่กาบซ้อนหักดำ, ลายที่ 4 ชื่อลายหงส์หลวงเชียงแสน, ลายที่ 5 ชื่อลายกาบซ้อนหัก

ผ้าซิ่นซิ่ว

เป็นผ้าซิ่นที่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน มีทั้งแบบปั่นไกและไม่ปั่นไกมีความวิจิตรเพิ่มขึ้นจากผ้าซิ่นแหล้และผ้าซิ่นเลื่อน เพราะเพิ่มกรรมวิธีปั่นไกและจกที่คิ้วซิ่น

ผ้าตุ้มหรือผ้าห่อม

ทำจากผ้าทอมือจกชาย

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ผ้าทอไท-ยวน