สัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

73 38 x 36 69 web

1. w 2. w
3. w 4. w

✨  ขอเชิญร่วมสัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 3  ✨

ภายใต้หัวข้อเรื่อง

“ทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”
(RE-DEFINE CREATIVE ECONOMY THROUGH TEXTILE AND FASHION)

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
🔸(รูปแบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting)🔸

📌 สัมมนาในหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”

วิทยากรโดย

1. คุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบแห่งปี 2564 สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
2. คุณนครินทร์ ยาโน ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ 2565 เจ้าของแบรนด์ YANO
3. คุณณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และที่ปรึกษาหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม จังหวัดมหาสารคาม

 

📌 ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.
📺 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan page กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

.
ลงทะเบียน
//bit.ly/3ODy4R3

.
ZOOM
//bit.ly/47uiVtN

.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️ 0 5596 1205  หรือ  081 888 1310 (คุณจรินทร พรมสุวรรณ)
📍  อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Webpage: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Webpage: วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
Website: www.nuac.nu.ac.th