พิพิธภัณฑ์ชีวิต

” งดเยี่ยมชม อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง

SAM_0507

“พิพิธภัณฑ์ชีวิต”  โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแสดงวิถีชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาไทยด้านการทอผ้า ตั้งแต่การปลูกฝ้าย เลี้ยงหม่อน จนถึงการทอผ้าพื้นฐานและการทอผ้าชั้นสูง นำเสนอในรูปแบบ Animation ผสมผสานภูมิปัญญากับเทคโนโลยี บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาก่อนที่จะเป็นผืนผ้า บนพื้นที่ 200 ตารางเมตร ปรับโฉมตกแต่งให้มีความร่มรื่นของต้นไม้ สายน้ำเป็นสวนหย่อม บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ชีวิตให้เป็น “สวนประติมาธรรม” จัดแสดงผลงานประติมากรรมและดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา

 

live01
live02

      สำหรับผลงานประติมากรรม ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ มอบผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจำนวน 13 ชิ้น ประกอบด้วย ประติมากรรมเหล็ก ประติมากรรมหิน และประติมากรรมดินเผา และยังมีเครือข่ายศิลปินทั่วประเทศที่ยินดีมอบผลงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
ภายในอาคารจะได้พบกับ “ปุยฝ้าย” และ “ใบหม่อน” การ์ตูน Animation ที่พร้อมนำทุกท่านสัมผัสกับวัฒนธรรมผ้าทอ ดังนี้

1.  สู่พิพิธภัณฑ์ รู้จักพิพิธภัณฑ์ชีวิต กับวิวัฒนาการผ้าทอ ผ้าไทยในยุคต่าง ๆ ความสำคัญของผ้าที่แบ่งออกเป็นการใช้งานหลากหลาย- รูปแบบ ตลอดจนเอกลักษณ์ผ้าไทย 4 ภาค
2 . (ผ้า) กำเนิดจากไหนคุณค่าของใบหม่อน ตัวไหม และดอกฝ้าย ที่ก่อเกิดเป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหม
3.  สู่เส้นใยและใส่สี ศึกษากรรมวิธีการทำเส้นด้าย พร้อมเส้นใยธรรมชาติชนิดต่าง ๆ และวัตถุดิบมากมายที่นำมาผ่านกระบวนการทำให้เส้นใยมีสีสันสวยงาม
4.  ทอกี่เป็นผืนพลัน เรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าพื้นบ้าน และลวดลายการทอพื้นฐาน
5.  สร้างสรรค์ไม่สิ้นสุด ชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง จากการใส่ความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานสะดุดตา ฝีมือนักออกแบบรุ่นใหม่

     ทั้งนี้ จ.พิษณุโลก จัดได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ มีความเจริญเติบโตทางด้านการศึกษา ม.นเรศวรเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแม่ข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด พร้อมทำหน้าที่ถ่ายทอดในการให้บริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางการสาธิตและจัดแสดงกระบวนการผลิตผ้าแบบครบวงจร สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ชีวิต ม.นเรศวร รูปแบบใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะผ้าทอไทยมีประวัติยาวนานสืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เห็นคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไป

” งดเยี่ยมชม อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง  ติดต่อสอบถาม 055-961207