กฐินสามัคคี 2566

APPROVED 1.4.2-01-01-01 ex

📢📢
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 

📢📢

 📅 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
📍  ณ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

🙏
เพื่อสมทบทุนจัดสร้างในการจัดสร้างโรงครัวและหอฉัน
และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในอันที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
🙏

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา
โดยสามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่

บัญชี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี  “ วัดยางเอน ”
หมายเลขบัญชี  346-1-01710-6

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
0-5596-1202  (ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ สิงหเดช)
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : //bit.ly/3PIkAnF

📌 หมายเหตุ : หากท่านใดประสงค์รับใบอนุโมทนาบุญ
กรุณาสำเนาสลิปใบโอนเงิน พร้อมชื่อนามสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ ตาม QR Code หรือลิงก์ 
👉 //bit.ly/45ZcYE0

📍 ในการกรอกรายละเอียดต้องใช้ เมล์ ของ g-mail หรือหากเป็นบุคลากรสามารถใช้เมล์ nu ในการกรอกได้ 📍