พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ณ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     โดยกฐินสามัคคีในครั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน คณบดี ผู้อำนวยการ นิสิตและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างโรงครัวและหอฉัน และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอันที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สำหรับกฐินสามัคคีมียอดรวมสุทธิ 636,408.75 บาท และยอดทำบุญกฐินของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมียอดสุทธิเท่ากับ 180,233.75 บาท
📸 : นเรศ เอี่ยมอินทร์
📸 : อดิศาสตร์ อาจขำ