หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพลินพิศ พิษณุโลก” (Plearn Pit Phitsanulok Exhibition)

4-01-01-00

📣 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพลินพิศ พิษณุโลก” (Plearn Pit Phitsanulok Exhibition)

     จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ภาพถ่าย วัตถุจัดแสดงผ่านมุมมองศิลปะ ความเชื่อ วิถีชีวิต (Art /Worship/The Way of Life) กับธรรมชาติอันงดงามของอุทยานภูหินร่องกล้า ความเชื่อความศรัทธาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และปูชนียสถานเจดีย์ยอดด้วนเขาสมอแคลง แลทัศนาสองฝั่งน่านเลื่องลือประเพณีผ้าป่าหัวเรือและวิถีชนคนตลาดเช้าเมืองสองแคว

     📆จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. – 21 เม.ย. 67
    ⏰เวลา: 08:30 – 16:30 น. (เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
📍 ณ ชั้น 2 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
//goo.gl/maps/uUquhcfHeUJuDJus